Lysere utsikter i vente

Lysere utsikter i vente-matchbanker

Prisvektsten i Norge ble en svært ubehagelig realitet for de fleste nordmenn i det vi entret 2022, og med stadig høyere priser har vi lenge håpet på at det snart skal snu igjen. Det har vært ulevelig for vanlige husholdninger som har måttet håndtere økte bensinpriser, økte strømutgifter og økte matvarepriser. Senest nå 1. juli, hvor matvarene ble merkbart dyrere enda en gang. For å toppe det hele ble det varslet en renteøkning som vi har fryktet i lange tider, og fremtidsutsiktene har lenge sett mørke ut. Defor var det et friskt pust når gladmeldingen fra Nordea om at pristoppen snart var nådd, og at lønnsveksten i år blir bedre enn antatt, kom.

Enorm prisvekst

Prisveksten i Norge er enorm, og har ikke vært høyere siden 1988. Dette har skapt store utfordringer for folk flest, og den norske husholdnignen har måttet gå noen ekstra skritt for å sikre seg en økonomisk trygghet for å kunne møte prisveksten på best mulig måte. Den reelle prisstigningen i dag hadde vært på 8,2 prosent om ikke det hadde vært for strømstøtten som driver inflasjonen ned til 6,3 prosent, noe som fremdeles er et skremmende høyt tall. 

Indeks12-måneders endring i prosent
Juni 2022Juni 2021 – Juni 2022
KPI Totalindeks122,66,3

Selv om prisveksten var ventet, deriblant på drivstoff, var det ikke ventet at den skulle stige hele 13 %. Prisstigningen har vært uventet høy på flere varer, deriblant:

  1. Drivstoff
  2. Strøm
  3. Matvarer

Dette har de fleste merket på lommeboken, som blir tynnere og tynnere, og har derfor vært  helt avhengige av å sette opp et budsjett for å kunne benytte seg av hver eneste krone på best mulig måte. Viktigst av alt har vært å ha et matbudsjett, hvor det tross alt er mulig å spare en god del om man handler riktig. Mindre viktig blir det heller ikke i tiden fremover, for prisveksten på matvarer ser ikke ut til å stoppe med det første.

Nordea er optimistiske 

Derfor var det et friskt pust når Nordea kom med gladmeldingen om at pristoppen i Norge snart er nådd, og at lønnsveksten i år kan bli bedre enn først antatt. De tror på en samlet lønnsvekst på mellom 4 og 4,5 prosent, noe som er høyere enn lønnsrammen på 3,7 prosent.

lonnsveksten blir hoyere enn forst antatt_matchbanker

Det at det har vært stor etterspørsel etter arbeidskraft gir også positive følger, og har ført til at mange bytter jobb. Ved bytte av jobb kan det være en stor fordel å få noen gode råd om økonomien, selv om du har byttet til en jobb som betaler bedre. Når du tjener mer, er det desto viktigere å vite hvordan du skal forvalte økonomien på en god måte.

En lønnsramme angir hvilket startslønnstrinn en stilling har, og hvilke lønnstrinn man kan rykke opp til ut fra ansiennitet. Ansiennitet angir hvor lenge en person har vært ansatt i en virksomhet eller en sektor. 

Norges Bank holder seg til planen

Nordea tror at Norges Bank vil holde seg til planen, og dermed øker styringsrenta i august til 1,5 prosent, hvor det langsiktige prismålet er 2 prosent. Sentralbanken styrer sin rente- og pengepolitikk etter kjerneinflasjonen, noe som betyr at om prisveksten er høy, kan faren for kraftige renteøkninger også bli høy.

I Norge beregnes kjerneinflasjonen av Statistisk sentralbyrå, og er et inflasjonsmål som ekskluderer visse størrelser som normalt justeres for avgiftsendringer og som utelater energivarer fra beregningene. 

Om Nordea sine spådommer stemmer gjenstår å se, men med en renteøkning rett rundt hjørnet, kan vi bare håpe på at pristoppen snart er nådd og at lønnsveksten blir høyere enn først antatt. Kanskje vi da kan ta tilbake tryggheten rundt egen økonomi, noe som hadde vært en enorm befrielse.

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Lysere utsikter i vente