3 STEG: Slik evaluerer långivere din kredittverdighet [INFOGRAFIKK]

Å vite hva som ligger i begrepet kredittverdighet kan være svært nyttig dersom du har tenkt å søke om lån. I denne artikkelen skal vi derfor prøve å gi en forklaring på hvordan långivere evaluerer din kredittverdighet.

Visste du at långivere gjennom Finansavtaleloven er forpliktet til å foreta en kredittsjekk av alle som søker om lån?

Når du skal låne penger vil långiveren du søker hos foreta en evaluering av din kredittverdighet.

Dette gjøres ved å gi deg en kredittscore et sted mellom 0 og 100 etter at de har sjekket alle opplysninger du har gitt, samt de som finnes om deg i offentlige registre.

Din kredittscore blir så vurdert opp imot ulike parametere. Desto nærmere 100 du kommer, desto bedre er det for deg i forhold til tilbudet du får.

Resultatet avgjør om du får låne, hvor mye du får låne og til hvilken rente.

Vi har laget en grafikk som illustrerer faktorene som långivere ser på når de vurderer din kredittverdighet. Grafikken er nøyere forklart under, så ikke glemt å skrolle lengre ned.

Slik evaluerer långivere din kredittverdighet

Inntekter, utgifter og tidligere gjeld

Det aller første en potensiell långiver ser på er inntekten din i forhold til dine utgifter. Enkelt sagt må du ha nok inntekter til å kunne betjene et lån.

Inntektene dine kan komme fra jobb, investeringer og andre kilder, som trygd og sykepenger.

Deretter trekkes det fra faste utgifter og det som går med til å betjene eventuell annen gjeld.

Det som står igjen da er det som kalles rådighetsbeløpet.

Dersom du har søkt om et lånebeløp og en nedbetalingstid som medfører at de månedlige avdragene blir større enn rådighetsbeløpet ditt, vil du enten få avslag på søknaden eller tilbud om å låne et lavere beløp.

Banken vil sjekke inntekten din for opptil to år tilbake i tid.

Dersom inntekten din har vært fraværende eller har blitt vesentlig lavere, vil du kunne oppleve å få avslag på søknaden din. Dette skyldes at du vurderes som økonomisk ustabil og dette vil være en for stor risiko for långiveren.

Personlig situasjon

Din personlige situasjon er et annen element som vektlegges når bankene skal evaluere din kredittverdighet.

Med personlig situasjon mener man forhold som:

  • Boforhold
  • Siviltilstand
  • Barn
  • Alder

Boforhold

Et stabilt boforhold er et viktig signal til bankene. Dersom du bytter adresse ofte, spesielt dersom du er i en alder der det forventes at du bor på et og samme sted over lengre tid, vil dette ansees som noe negativt. Hyppig flytting settes rett og slett i sammenheng med dårlig privatøkonomi.

Eier du din egen bolig vil dette være positivt for deg, da långiveren vurderer at denne kan brukes som en eventuell sikkerhet for lånet.

De fleste långivere har også krav om at du må ha bodd i Norge i minimum tre år før du kan få innvilget en lånesøknad. Noen ganger kreves det også at du har et norsk statsborgerskap.

Siviltilstand

Banken vil vurdere det som positivt at du er gift, da dette normalt betyr at det er to inntekter som kan betjene lånet.

Barn

Samtidig kan det trekke ned at du har ett eller flere barn under 18 år, da barn som kjent fører med seg en del utgifter.

Alder

I Norge må du være myndig for å kunne ta opp lån.

Likevel er det mange banker som har høyere alderskrav enn 18 år. Dette er fordi selskapene som foretar kredittvurderinger ikke har mye informasjon om deg, og dette vurderes som en risiko.

I tillegg er du i en alder der du stadig får flere forpliktelser av økonomisk art, og dermed ansees du for å ha større utfordringer med å betjene et lån.

Tilbakebetalingshistorikk

Låner du penger må du også kunne betale tilbake. Derfor vil långivere evaluere din kredittverdighet og ta en nærmere kikk på din tilbakebetalingshistorikk.

Det de sjekker er om du trekker over dine konti, betaler for sent eller ikke betaler i det hele tatt.

Dersom du ikke betaler en faktura til tiden, vil den gå til inkasso. Skulle du ikke klare å betale da heller, vil dette medføre en offisiell registrering. Dette kalles en betalingsanmerkning.

En slik anmerkning forteller potensielle långivere at det er en stor risiko å låne penger til deg, da det er sannsynlig at du ikke vil betale tilbake lånet ditt.

Betalingsanmerkning vil i de aller fleste tilfeller føre til at du får avslag på søknaden din, uansett hvor stort eller lite beløp du søker om.

Slik finner du det beste lånet for nettopp deg

Når du skal søke om lån vil det være smart å søke hos flere långivere samtidig.

Långivere kan vurdere deg ulikt. Det vil si at du kan få tilbud om en høyere rente hos enn långiver enn hos en annen.

Ved å bruke Matchbanker.no kan du enkelt se hvilke långivere som har den laveste renten og de beste vilkårene på det lånebeløpet du er ute etter. Dermed sparer du tid og slipper å sende søknad til banker som i utgangspunktet ikke har det beste tilbudet for deg.
Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Låne penger > 3 STEG: Slik evaluerer långivere din kredittverdighet [INFOGRAFIKK]

Siste nytt