Har du kontroll på nedbetalingstiden på lånet ditt?

Har du kontroll på nedbetalingstiden på lånet ditt?

Når du skal ta opp et lån er det flere ting du skal legge merke til, undersøke og sette deg inn i. Til å starte med, må du finne ut av hvor mye du vil låne. Vi råder deg til å ikke låne mer enn du har bruk for, da det å betale tilbake et lån krever både tid og penger. En stor del av det å ta opp et lån er også å undersøke hvilken rente det har. Du tenker kanskje at den opplyste renten er satt, men noen ganger kan du forsøke å forhandle renten med banken din. Hvorvidt den opplyste renten er nominell eller effektiv skal du også bite deg merke i.

Effektiv rente er den nominelle renten i tillegg til etableringsgebyr, termingebyr og andre kostnader som kommer med lånet.

Det er den effektive renten som viser hva du skal betale for lånet, så det er denne som er viktigst når du vurderer hvilket lån du kan ha råd til. En annen ting som spiller en stor rolle er lånets nedbetalingstid. Denne skal vi se nærmere på i denne artikkelen.

Nedbetalingstiden bestemmer lånets samlede kostnad

Et låns nedbetalingstid, også kalt løpetid, er noe som bestemmes på forhånd, innen lånet inngås, og defineres ut i fra flere faktorer:

  • Det vil settes en sluttdato for når lånet forventes å være nedbetalt
  • Dette vil igjen avgjøre hvor mye du skal betale i månedsavdrag
  • Ovenpå dette kommer renter og gebyr

Alle disse tingene er det viktig at du setter deg inn i og snakker igjennom med banken din. Godtar du en nedbetalingstid som ikke er forenelig med hva du har mulighet til å betale månedlig, så vil dette gi deg økonomiske problemer. Nedbetalingstiden avhenger av type lån og hvor stort det er, og skal være tydelig definert i låneavtalen.

Det finnes flere forskjellige låntyper, og to av de vanligste er annuitetslån og serielån. Med annuitetslån så betaler du identiske månedlige avdrag, hvor renteandelen blir lavere og avdragsdelen høyere. Med serielån er avdraget alltid det samme, men renten synker for hver måned.

I dag er annuitetslån den vanligste og mest brukte låneformen og rent økonomisk er det også den lånetypen som kommer deg mest til gode. Her betaler du det samme beløpet hver måned, noe som betyr at det er et forutsigbart og stabilt lån å forholde seg til. Dette er også med på å definere nedbetalingstiden – jo høyere månedsavdrag, jo kortere nedbetalingstid. 

Har du kontroll på nedbetalingstiden på lånet ditt?

Vurder nøye hva som vil være best for deg

På Matchbanker vil du tydelig se hva den eventuelle nedbetalingstiden er. Da vi har samlet de beste online-lånene på et sted, er det kun opp til deg å finne ut av hvilket lån det er som passer deg og dine behov best. Når du har funnet et tilbud som du tror vil være riktig for deg, er det bare å søke om å få det innvilget. Du kan gjøre nedbetalingstiden lettere ved å sette opp et budsjett. På denne måten får du bedre oversikt over hvordan du skal klare å nedbetale lånet ditt.

Som en huskeregel er lengden på nedbetalingstiden med på å avgjøre månedsbeløpet. Lengre nedbetalingstid betyr mindre månedlige avdrag, men mer i renter og vice versa.

Du skal derfor vurdere nøye hva som vil gi deg minst kostnader, men som også er realistisk å få til. Jo lengre nedbetalingstid du velger å ha, desto dyrere vil lånet bli på grunn av rentene og andre kostnader som kommer med. Noen lån tillater deg å betale tilbake større summer om gangen, slik at du raskere kan bli ferdig, så dette er også noe du kan spørre om når du ser nærmere på en låneavtale. Nedbetalingstiden på et lån er med andre ord en definerende del av lånet ditt og hvor mye det vil ende opp med å koste deg.

Vi håper med dette at du har blitt litt klokere på hva et låns nedbetalingstid er og hva det innebærer.

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Har du kontroll på nedbetalingstiden på lånet ditt?