En av ti nordmenn vil ikke kunne betale boliglån dersom rentene når 4 %

En av ti nordmenn vil ikke kunne betale boliglan dersom rentene nar 4 prosent_matchbanker

De europeiske økonomiene har vært rammet av høy inflasjon disse månedene, og sentralbankene i de enkelte land forsøker å bremse tempoet i de respektive lands økonomier ved å sette opp renten – Norges Bank er intet unntak og nå står flere nordmenn i økonomisk fare for ikke å kunne nedbetale boliglånet eller andre lån dersom rentene øker til 4 %.

Låntakere med høye lån rammes hardt

Banklån med variable renter til kjøp av for eksempel hus eller bil rammer låntakerne spesielt hardt fordi det er snakk om høye beløp som det skal betales renter på. For noen vil dette bety at de må selge huset eller bilen fordi den store renteøkningen gjør det umulig å dekke de månedlige nedbetalingene av det aktuelle lånet. 

Tabellen under viser hva en renteøkning vil bety i kroner og øre for hver million lånte kroner, dersom renten stiger til 4 %, fra dagens rente på 1,75 %. Som illustrert vil en renteøkning på 2,25 % føre til at rentebeløpet øker fra 17 500 kr til 40 000 kr – det er en økning på 22 500 kroner.

Rentesats i %Rente i kroner
1,75%17 500
4%40 000

Låntakere har selvsagt rentefradrag for rentene som betales i løpet av året, men scenariet vil likevel presse mange låntageres økonomi til det ytterste, noe som kan bety at de må selge.

10 % av låntakere påvirkes av renteøkningen

En undersøkelse viser at omtrent 300 000 (10 % av alle låntakere) vil bli berørt i så stor grad at de blir tvunget til å selge. Som nevnt i begynnelsen av denne artikkelen, settes rentene opp for å bekjempe inflasjonen, så denne cocktailen med høyere renter og høy inflasjon vil være en ond sirkel som det er vanskelig å komme seg ut av. Ikke bare tærer de store rentenedbetalingene på ens personlige kjøpekraft, men man må i tillegg kutte ned på andre utgiftsområder slik som underholdning og ferier. Samtidig som det har blitt en del dyrere å handle i butikkene, noe som også legger press på privatøkonomien. Kort sagt, du får ikke lenger samme verdi for pengene.

Høy inflasjon kan ikke unngås som individuell forbruker, men høyere renter kan faktisk unngås. Dersom du som låntaker ønsker å verne deg mot fremtidige rentestigninger, og samtidig vite nøyaktig hvordan de månedlige betalingene for nedbetaling av gjeld på for eksempel et hus vil være nå, og om 4,5 eller 10 år, skal man inngå en gjeldsavtale med fast rente.

Renteøkning fremmer salgspress

Renteøkning fremmer salgspress

Det er ingen garanti for at renten stopper på 4 %, og stiger renten enda høyere vil det være helt umulig for mange av de 300 000 omtalte nordmenn å ikke bli tvunget til å selge, men det vil også presse flere. Når rentene stiger faller eiendomsprisene ettersom at kjøpere må betale mer for å låne penger og fordi at man ikke kan låne like mye penger med en rente på 4 % som ved en rente 1,75 %. For mange er det et problem hvis eiendomsprisene faller så mye at du får mindre for eiendommen enn du faktisk skylder på den. Du må derfor gjøre deg svært grundige vurderinger og ta alle plusser og minuser i betraktning når du låner penger til finansiering med variabel rente.

Man kan lett la seg blende av at den variable renten er billigere enn fastrenten, men det kan være en kortsiktig glede og konsekvensene kan bli store, da få kan forutsi hvordan samfunnsøkonomien vil utvikle seg i fremtiden. Relativt små økninger kan til og med legge press på husholdningsbudsjettet og gjøre at man må kutte andre steder.

Rentefradrag betyr at betalte renter, samt andre finansieringskostnader, kan trekkes fra skatt i inntektsåret. Vanligvis får man fradrag for alle renter som har blitt betalt i løpet av et inntektsår. Mer informasjon om rentefradrag kan finnes hos Skatteetaten.
Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > En av ti nordmenn vil ikke kunne betale boliglån dersom rentene når 4 %