Alt du trenger å vite om lånekostnader og renter

Alt du trenger å vite om lånekostnader og renter_matchbanker

Lån tas opp når noen har behov for penger til å finansiere noe som man i utgangspunktet ikke har nok penger til å gi utbetaling til med en gang. Målet med å låne penger er at de på sikt skal tilbakebetales, men det er viktig at man har råd til å betale lånet innen den nødvendige tidsrammen. Når et lån tas opp, kommer det med renter. Men hva er egentlig renter? Kort fortalt er det den prisen låntaker betaler for å få låne penger fra långiver. Det man derfor skal passe på, er å ha styr på rentene og se det i sammenheng med selve lånebeløpet. Det at vi har muligheten til å låne er egentlig en gunstig ting, men for at det skal være en del av en vellykket økonomi, er det viktig å forstå lånet og de medfølgende rentene. 

Vet du så egentlig hvor mye du skal betale for lånet? I denne artikkelen skal vi se nærmere på hva renter er og på hvordan du kan forsikre deg om at du har oversikt over hvor mye lånet vil koste deg, slik at du kan ha kontroll over din privatøkonomi. 

Rentekostnader: Hvor mye vil lånet koste? 

Renten er en del av lånet som sikrer at långiver utligner risikoen ved et ikke nedbetalt lån. Hva prisen på et lån vil være, avhenger av hvilken type lån du tar opp. Men det er viktig å bemerke seg at lånets sanne kostnad, ikke kun omfatter selve lånebeløpet. Her er det viktig at man medregner renter som regelmessig vil påløpe over lånets varighet. 

Det er også flere faktorer som er med på å påvirke renten og de månedlige nedbetalingene på lånet. Dette avhenger av selve beløpet, løpetiden og renten på lånet. Når banken skal bestemme hva du får i renter, brukes i tillegg et komplisert system som tar utgangspunkt i både risiko, låntakers betalingsevne og kreditthistorie som baserer seg på en vurdering av hvorvidt du har betalt regninger jevnlig. Andre faktorer som fremheves i rentevurderingen er:

  • Anmerkninger i forbindelse med uteblitte regninger. Har du oppførte anmerkninger, vil dette påvirke renten negativt. 
  • Inntekt kontra låningsgrad. Her vurderes inntekt opp mot selve lånet for å vurdere risiko. 
  • Arbeidsforhold og oppsparing. En vurdering av hvorvidt har du vært i et fast arbeidsforhold over tid, samt god oppsparing vil veie positivt på renteberegningen.

Det er altså vanskelig å forutsi nøyaktig hvor mye et lån vil koste, fordi det baseres på individuelle variabler. Det er allikevel viktig å vite hva som ligger til grunn for å kunne vurdere rentekostnadene. 

Forskjellige låntyper 

Hvilken type lån man velger avhenger av hva som er formålet med lånet. Her er det viktig å kartlegge eget behov. Låntypen vil også påvirke både renten og den totale lånekostnaden. Hvis du er usikker på forskjellene mellom ulike typer av lån og hva de egner seg for, kan det være smart å sette seg inn i hvordan du skal velge riktig lån, og sammenligne priser på de ulike lånetypene. Slik kan du være sikker på at du finner det gunstigste lånet for deg og unngår skjulte lånekostnader og høye renter. 

For å få et estimat over hva et lån vil koste, kan det være lurt å benytte seg av en lånekalkulator. Lånekalkulatoren vil kunne hjelpe deg til å beregne hvor mye lånet vil koste. Samtidig vil du kunne endre betalingsvariabler, justere avdrag og tidsforløp på lånet og få et estimat på kostnadene – alt ettersom hvordan det passer dine individuelle inntekter.  

se hva et lån vil koste_matchbanker

Fast eller variabel rente? 

Renter kan fås både som faste og som variable og er en viktig faktor som kommer til å påvirke kostnadene på lånet. Faste renter forblir de samme gjennom hele låneforløpet. Det vil si at det ikke kommer noen uforutsette utgifter fordi man kjenner sine betalinger fra start til slutt. 

Variable renter kan variere og endres i takt med at lånets nedbetaling. Som forbruker, kan det være vanskelig å vite hvordan renten forløper. Når renten stiger, vil betalingen på lånet også øke og er dermed mindre forutsigbart. Dette fordi betalingsstørrelsene kan variere fra gang til gang. Så lenge den variable rente er lavere enn den faste, kommer det forbruker til gode, ved billigere lånefinansiering. Man kan dog ikke være sikker på at den kommer til å forbli lavere gjennom hele lånets nedbetalingstid. Det er spesielt gjeldende for lån som tas over flere år, da den variable renten kan overstige den faste, og den fordelen man hadde med en lavere rente vil fort forsvinne. På denne måten er det viktig å overveie disse faktorene når man skal ta opp et lån, da de vil være med på å påvirke lånets kostnader.

APR omhandler den totale kostnaden for et lån og utrykkes i prosenter. APR viser til lånets totale kostnad inkludert låneetablering, renter og andre avgifter, og kan brukes til sammenligning av lån.
Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Alt du trenger å vite om lånekostnader og renter