Slik påvirker negativ rente sparepengene

Hva om banken må betale deg for å låne penger av dem? I et rentemarked med negativ rente vil dette være tilfellet. Samtidig vil du måtte betale banken for å passe på sparepengene dine. Rett og slett bakvendtland om renten treffer negativt terreng.

Renter

Vi gir deg et innblikk i hvordan negative renter fungerer

En negativ rente betyr at du gradvis taber penger du har stående i banken. I Norge har vi ikke negative renter, men derfor er det fortsatt godt å vite hva det handler om.

Hvis det en dag introduseres i Norge, vil du være forberedt.

Styringsrenten er et redskap sentralbanken kan benytte for å påvirke inflasjon og rentenivåene ute hos de private bankene. I denne artikkelen skal vi se nærmere på hvilken effekt dette har på privatøkonomien, samt hva som egentlig skjer når styringsrenten blir negativ.

Hensikten med styringsrenten er at det skal påvirke utlånsrenten til bankene og dermed gi økt finansiell fleksibilitet til forbrukerne. Men hva skjer når styringsrenten forsvinner over i negativt terreng? Det er noe de færreste har opplevd, men i dagens lav rente samfunn har dette vært en realitet i flere europeiske land. 

Dette bringer opp en rekke problemstillinger for forbrukere, men det snur også bakvendt på de tradisjonelle rollene for lån og innskudd.

I en hverdag med styringsrente over null vil bankene gi deg rente på innskuddene dine, mens de vil kreve rente på eventuelle lån du måtte ha. I et tilfelle der styringsrenten blir negativt, vil dette snu tvert om. Du vil nå motta renter på lånet ditt, men samtidig vil banken belaste deg renter for pengene du har stående i banken.

Dette betyr i praksis at sparepengene dine vil ha negativ avkastning, mens du plutselig vil få penger fra banken for lånet ditt.

Ettersom dette er en nokså uvanlig situasjon, skal vi på denne siden se nærmere på:

  1. Hvordan negativ rente påvirker privatøkonomien din
  2. Om det lønner seg med lån når rentenivået er under null
  3. Hvilken betydning negativ rente har for bankene

Dette skjer når styringsrenten blir negativ

Norsk økonomi og de fleste andre vestlige land er sydd sammen på følgende måte; De vanlige bankene låner ut penger til forbrukere og tilbyr avkastning på eventuelle innskudd man gjør i banken. Overskuddslikviditet fra bankene blir deretter oppbevart på en konto hos sentralbanken.

Grunnen til dette er at bankene enten må oppbevare kontanter selv, eller gjøre innskudd i sentralbanken. Det å oppbevare enorme beløp i kontanter er svært kostbart, noe som gjør at bankene heller setter det inn på konto i Norges Bank. 

Selv om vi i Norge ikke har opplevd negativ rente enda så er dette noe som har forekommet hos våre naboer Sverige og Danmark.

Vanligvis vil dette gi bankene avkastning på lik linje som forbrukere får på sine sparekontoer, men i det øyeblikket Norges bank setter en negativ styringsrente, vil bankene måtte betale for å oppbevare kontanter i sentralbanken. Denne kostnaden vil deretter bli formidlet videre til forbrukerne som må betale bankene for å ha penger i banken.

Tilsvarende vil det påvirke lån gitt av bankene. Men det er verdt å merke seg at negativ rente på et lån, primært er en teoretisk øvelse. Det vil alltid være en marginal forskjell på bankens rente og utlånsrenten. Derimot på statlige lån kan renten faktisk falle til negativt nivå.

Negative renter
Negative renter

Slik påvirkes sparepengene dine av negativ rente

Selv om det med dagens rentekurve er svært lite sannsynlig at Norge vil oppleve en negativ styringsrente, er det alltid teoretisk mulig. Så hva skjer egentlig med pengene du har stående i banken dersom vi skulle få negativ rente? Først er det viktig å vite hvordan innskudd i banken faktisk fungerer.

Nedenfor har vi derfor satt sammen en steg for steg ferd fra du setter pengene inn på konto.

  1. Du gjøre et innskudd på din konto i din foretrukne bank
  2. Banken vil deretter sette disse pengene inn på sin konto hos sentralbanken over natten
  3. Her vil pengene enten bli lånt ut igjen til bankene, eller bli sittende på en depotkonto
  4. Når det er negativ styringsrente vil det koste bankene å ha penger stående på konto, hensikten med dette er at bankene heller skal låne ut mest mulig penger og skape likviditet i markedet
  5. Er etterspørselen for nye lån lav, vil banken derfor måtte betale sentralbanken for å oppbevare pengene. Det er denne kostnaden som føres videre til dine sparepenger og gjør at du får negativ rente på innskuddet ditt.

Hva betyr negativ rente for privatøkonomien din?

I de fleste tilfeller vil en negativ rente ha lite å si for din privatøkonomi, unntaket er selvfølgelig om du har hundrevis av millioner stående på konto og forventer avkastning på disse, men vi tviler på at dette er tilfellet for de fleste.

Det du i utgangspunktet vil merke er at i stedet for å få en marginal avkastning på innskuddet ditt, vil du få en marginal kostnad. Fordelen med en lav styringsrente for deg som privatperson er at rentekostnaden på lånet ditt også vil reduseres i takt med styringsrenten.

Skulle styringsrenten falle for mye vil det etterhvert bli attraktivt for bankene å holde kontanter selv, noe som vil tørke opp likviditeten i markedet. Dette ville ført til en potensiell bankkrise der bankene ikke får tilgang på tilstrekkelig med likviditet fra sentralbanken.

Med andre ord er problemstillingen med langsiktig negative renter høyst teoretisk og det vil settes inn tiltak før det blir reelt. 

De fleste vil oppleve at det er positivt med negativ styringsrente. Besparelsene gjort på lånet vil i de fleste tilfeller gjøre opp for potensielle tap som foreligger på sparepengene.

Perioder med negativ rente oftest er svært kortfattet.
9 tips for personlig økonomi på Matchbanker
9 tips for personlig økonomi

Spørsmål og svar om negativ rente

Hva betyr det at vi har negativ rente?

Når vi har negativ rente betyr det at sentralbanken har satt en negativ styringsrente. Dette betyr i praksis at bankene må betale for å oppbevare kontanter i sentralbanken.

Er pengene i banken trygge om det blir negativ rente?

Ja, pengene i banken er fortsatt dekket av innskuddsgarantien i Norge. Den eneste forskjellen er at du ikke lenger vil motta avkastning på eventuelle sparepenger, men i stedet måtte betale for å ha pengene i banken.

Hvorfor settes det negativ styringsrente?

Styringsrenten er et virkemiddel sentralbanken benytter for å øke eller redusere likviditeten i markedet ved hjelp av inflasjon. I dårlige tider vil styringsrenten reduseres og vice versa i gode økonomiske tider.

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Slik påvirker negativ rente sparepengene