Hva er et budsjett og hvordan lager du ditt eget

Et budsjett gir rask og enkel oversikt over inntekter og utgifter, slik at du alltid har kontroll på privatøkonomien. Dette gir fleksibiliteten til å planlegge kostnader og sikre tilstrekkelig likviditet, samt muligheten til å spare mer penger hver måned.

Lav et budsjett

Budsjettering er kanskje et av de enkleste tiltakene du kan bruke for å få kontroll på økonomien

Med et enkelt budsjett vil du raskt oppnå oversikt over både inntekter og utgifter, slik at du kan planlegge langsiktig og ha midler til å håndtere uforutsette kostnader. Så, hva er et budsjett egentlig? I praksis er det en oversikt over penger inn og ut av din konto. Ved å holde oversikt over dette kan du forsikre at du har tilstrekkelig inntekt til å dekke kostnader, men også enklere justere eventuelle poster underveis dersom inntekt eller utgifter blir redusert.

Feilen mange gjør er at de tenker på et budsjett som noe komplisert og tidkrevende, men det trenger absolutt ikke være slik. På denne siden har vi derfor samlet en rekke nyttige tips til hvordan du kan sette opp ditt eget budsjett.

Et budsjett er kanskje blant de mest undervurderte økonomiske hjelpemidlene man kan bruke for å opprettholde kontroll på egen økonomi. Med enkle hjelpemidler som et regneark og kontoutskrifter kan man raskt og enkelt få kontinuerlig oversikt over egen økonomi.

Dette gir bedre rom for planlegging, men sørger også for at langt flere sparer på en effektiv måte. Vi skal derfor se nærmere på hva er et budsjett, men også hvordan du på en enkel måte kan sette opp ditt eget budsjett på en realistisk måte.

Strenge og urealistiske budsjetter er gjerne hovedårsaken til at mange gir opp budsjetteringen og mister oversikt over egen økonomi igjen.

Hvordan lage et budsjett
Hvordan lage et budsjett

Vi vil blant annet gå gjennom:

  1. Hva er et budsjett
  2. Hvordan sette opp et budsjett
  3. Hva et personlig budsjett bør inneholde

Hvorfor du bør lage budsjett

Det er flere positive fordeler ved å lage budsjett, men den viktigste årsaken er at du får en god oversikt over egen økonomi. Dette vil være gunstig uansett om du skal søke om lån, refinansiere, eller bare planlegge sparingen din. Du vil ha en oppdatert oversikt over inntekter og utgifter og kan på den måten sikre deg optimal utnyttelse av egne midler.

Mange opplever også at de oppdager utgifter enkelt kan sløyfes, men som gjerne har blitt glemt i hverdagen. Typiske utgifter som mange oppdager ved hjelp av et budsjett er:

  • Abonnementer og andre automatiske små beløp man har glemt at trekkes 
  • Små hverdagslige kjøp som langsiktig utgjør store beløp 
  • Differansen mellom inntekt og utgifter som kan gå til sparing

I tillegg til bedre oversikt vil mange oppleve at et budsjett gjør det langt enklere å få på plass finansiering, eller innfri gjelden din raskere. Takket være den oversikten et budsjett tilbyr vil man raskere oppdage likviditet som kan dedikeres til å nedbetale ekstra på lånet og dermed raskere bli kvitt gjelden sin. 

Et budsjett hjelper deg med å få en oversikt over økonomien din.

Hvordan lage et budsjett

Det viktigste når du skal lage ditt første budsjett er å holde det oversiktelig og enkelt. Ettersom budsjettering er noe som må holdes vedlike underveis for at det skal ha noen effekt, bør du etterstrebe å lage et dokument som enkelt lar seg justere og oppdaterte.

Derfor velger mange å benytte et regneark fremfor penn og papir. Allikevel er det mange som lurer på hvordan lage et regneark, vi skal derfor se nærmere på to gode alternativer for deg som skal sette opp ditt første budsjett. 

  1. Matchbankers budsjettverktøy – Matchbanker har udviklet et budsjettverktøy som gjør det enkelt for deg å lage et komplett budsjett. Her er det bare å fylle ut inntektene og utgiftene du har og deretter beregner budsjettverktøyet resten for deg. 
  2. Microsoft Excel – Excel er kanskje verdens mest brukte programvare for regneark og kommer med en rekke smarte maler. Her vil du raskt finne en ferdig produsert mal, eller et utgangspunkt du kan skreddersy etter egne behov. Ulempen er at programvaren krever lisens for bruk som for noen kan være kostbart.
  3. Google Spreadsheets –  Spreadsheets fra Google er en gratis nettbasert programvare som gjør det mulig å opprette regneark direkte i nettleseren din. Det eneste du trenger er en Google konto. Ulempen sammenlignet med Excel er at Spreadsheets ikke har det samme integrerte utvalget av maler, men du kan enkelt finne noe tilgjengelig på nett som andre har laget og delt. 
Sette opp budsjett
Sette opp budsjett

Slik kan du enkelt sette opp budsjett

Når du har valgt hvor du ønsker å sette opp ditt budsjett er det på tide å få en oversikt over de forskjellige postene og hvordan du enkelt kan sette opp budsjett basert på din egen økonomi. Det er viktig å merke seg at det å sette opp budsjett kan være tidkrevende første gang, men så snart du har grunnlaget på plass vil det være en enkel jobb å holde det vedlike senere.

Her er 3 trinn for hvordan du enkelt setter opp ditt eget budsjett:

Trinn 1: Inntekter

Den første posten i budsjettet vårt vil være dedikert til inntekter. Her er det viktig å basere seg på de faste inntektene vi vet med sikkerhet at kommer inn hver måned. Dette kan blant annet være lønn, leieinntekter, trygd eller stipend. 

Trinn 2: Faste utgifter

Når vi har kartlagt inntektene er det på tide å starte med den første utgiftsposten. Da snakker vi om de faste utgiftene som på lik linje med inntekter, er faste beløp vi må betale hver måned. Eksempler på dette kan være boliglån, husleie, strøm, avdrag på gjeld, telefon, forsikring og internett. 

Trinn 3: Variable utgifter

Som du sikkert merket har de fleste av oss langt flere utgifter ila en måned enn de vi nevnte ovenfor. Forskjellen er at de fleste andre utgifter er variable. Dette betyr at beløpet vi bruker hver måned er variabelt og derfor vanskeligere å budsjettere med.

Her vil kontoutskrifter fra tidligere måneder komme godt med, sett opp de forskjellige utgiftene som mat, klær, reiser, abonnementer og lignende. Beregn deretter et gjennomsnitt for hva du bruker på hver post og legg disse inn i budsjettet. 

Oppdater ditt personlig budsjett

Når Trinn 1-3 er gjennomført vil du i praksis ha utarbeidet et budsjett. Dette er den mest tidkrevende oppgaven, men et solid fundament som gjør at jobben videre blir langt enklere. Nå vil du kun trenge å oppdatere ditt personlig budsjett hver måned slik at du kan følge med på utgifter og inntekter, samt gjøre eventuelle endringer underveis ved behov.

Spørsmål og svar om budsjett

Hva er budsjett?

Et ofte stilt spørsmål er hva er budsjett – Det enkle svaret på dette er at et budsjett er en totaloversikt over dine økonomiske forpliktelser i form av inntekter og utgifter.

Hvordan lage budsjett?

Det finnes flere alternativer for hvordan lage budsjett, men den absolutt enkleste løsningen er å benytte seg av et regneark. På denne måten kan du enkelt oppdatere budsjettet hver måned og få en god oversikt.

Hvorfor trenger du et budsjett?

Alle som har økonomisk aktivitet bør ha et budsjett. Dette gir utstrakt kontroll på egen økonomi, samtidig som du raskt vil oppdage om det oppstår problemer i fordelingen av inntekter og utgifter.

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Hva er et budsjett og hvordan lager du ditt eget