Unngå disse økonomiske feilene i 2023

Unngå disse økonomiske feilene i 2023

Et nytt år er rett rundt hjørnet, og selv om du kanskje er opptatt av spennende planer nå på slutten av året, juleturer og gaveshopping, krever det litt forhåndsplanlegging for å kunne få en god økonomi i det kommende året. Å begynne den økonomiske planleggingen tidlig vil hjelpe deg med å komme opp med en solid plan for inntekt, gjeld og sparing, og sikre at du fortsetter å gjøre fremskritt med både sparing og med dine økonomiske mål. I tillegg vil en nøye gjennomtenkt handlingsplan for årets økonomi redusere risikoen for å måtte ta opp forskjellige typer av lån for å kunne finansiere regninger og andre utgifter. I denne artikkelen vil du derfor bli presentert for noen økonomiske feller du bør unngå å falle i, for å sikre at privatøkonomien forholder seg stabil i 2023 og ikke bukker under for den høye inflasjonen som vi nå opplever.    

Ikke nedprioriter sparing 

Sparing bør ikke være en ettertanke, og er et av de viktigste tiltakene man kan ta for å unngå å komme i en økonomisk krise. Når det kommer til sparing bør man alltid tilsidesette penger som det første man gjør etter at alle regninger er betalt.  

I stedet for å vente å se hva som er igjen på slutten av måneden, som i mange tilfeller vil være både minimalt og vilkårlig, bør man sette opp en automatisk overføring som overfører et visst beløp fra brukskontoen til sparekontoen sin hver måned. Kartlegg inntekter og utgifter gjennom å opprette et budsjett, og bestem deg for et beløp som du vil sette av hver lønningsperiode. Gå deretter til bankens nettsted og sett opp en automatisk overføring som skal skje når lønningen kommer inn på konto. 

Budsjettering sørger for at du ikke bruker mer penger enn du tjener og hjelper deg til å planlegge for både kortsiktige og langsiktige økonomiske utgifter. Det er en enkel og nyttig måte for folk, med alle typer inntekter og utgifter, å holde orden på økonomien på.

Unngå å benytte deg av betalingsutsettelser 

I dag tilbys vi en rekke fristende muligheter til å betale raskere og enklere, gjennom å bruke forskjellige «kjøp nå, betal senere»-løsninger eller ved å dele opp betalingen. Men jo lenger unna man kommer fra selve handlingen med å betale med det samme, dess mer penger vil man sannsynligvis ende opp med å bruke. I tillegg til at denne tjenesten ofte koster en del ekstra, kan man ende opp med å få høye gebyrer for glemte betalinger. Det kan derfor være en god regel å ha for seg selv at man skal betale med det samme, for å unngå unødvendige ekstrakostnader som vil påvirke økonomien negativt. 

Unngå å benytte deg av betalingsutsettelser 

Slutt å være stille om penger

Økonomi er et tema som mange nordmenn velger å ikke snakke om, selv om en åpen dialog om ens private økonomi faktisk er noe som vil bidra til å bli mer informert omkring økonomi og til å fatte bedre pengebeslutninger. Å snakke med folk om penger gjør oss mer bevisste på deres besparelser, og hvilke forskjellige måter man kan spare og håndtere økonomien på. Det å snakke med andre om penger vil også hjelpe oss til å ta mer informerte og mindre stressende økonomiske beslutninger når vi tar oss tid til å spørre venner og bekjente om deres pengestrategier. Derfor vil det være smart å diskutere økonomien din med din indre krets, og dele erfaringer og kunnskap rundt økonomi og sparing.

I tillegg til alle de overnevnte punktene, finnes det også en rekke andre smarte grep man kan ta for å sørge for at man kommer inn i et nytt år med en plan for hvordan man skal styre og håndtere privatøkonomien:

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Unngå disse økonomiske feilene i 2023