Slik kan du gi økonomisk hjelp til barna

De aller fleste i Norge eier sin egen bolig, men samtidig er det ikke enkelt å komme seg ut på boligmarkedet. Det gjelder spesielt for unge førstegangskjøpere. Boligprisene i de store byene ser ikke ut til å bli lavere, og kravet om egenkapital gjør det ikke enklere. Av den grunn er det mange foreldre som ønsker å hjelpe barna sine, men som er usikre på hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

Krav til boligkjøpere

De skyhøye boligprisene i Norge medfører at det ikke bare er de unge som er bekymret for hvordan de skal komme seg ut på boligmarkedet. Mange foreldre deler de samme bekymringene. For å få boliglån kreves det fast inntekt som tåler en renteøkning på 5 % samt 15 % egenkapital. I tillegg kan man ikke ha en total gjeldsbyrde som er mer enn 5 ganger inntekten. Dette bidrar til at unge mennesker som har vanlige jobber, men også studiegjeld, sliter med å skaffe nok kapital til å kjøpe bolig. Mange foreldre med god økonomi ønsker dermed å hjelpe barna sine.

Gaver eller forskudd på arv

Dersom du har mulighet, er det å gi gave eller forskudd på arv en måte å hjelpe barna på. Dette utløser ingen ekstra kostnader i form av skatter og avgifter, men den som mottar gaven må huske å opplyse om det i skattemeldingen. Dette gjelder kun dersom verdien på gaven er på mer enn 100 000 kroner.

Dersom regjeringen gjeninnfører arveavgiften etter neste års valg, slik du kan lese om her, vil det å gi forskudd på arv være en gunstig måte å dele ut arvepenger på uten å måtte betale denne avgiften.

Viktige tung å huske på

Dersom den du gir gaven til er student og har studielån, kan gaven påvirke både studielånet og hvor mye av dette lånet som gjøres om til stipend. Lånekassen har tak på hvor stor nettoformue en student kan ha, og i 2021 vil det være på 444 300 kroner. For å unngå dette problemet kan studenten sette penger i aksjer eller bolig.

Stille som kausjonist

Det er ikke alltid mulighetene for å gi forskudd på arv er til stede. En annen mulighet kan være å stille som kausjonist for boliglånet barnet tar opp. I slike tilfeller er det mest vanlig at foreldrene går med på en realkausjon der de stiller egen bolig som sikkerhet for det boliglånet barnet tar opp.

Velger du som forelder å være medlånetaker, stiller du som ansvarlig for hele lånet om barnet ikke betaler. Dersom du i stedet for velger å være kausjonist, kan du velge å kun stille sikkerhet for deler av barnets boliglån.

Det er viktig å tenke nøye over saken før du som forelder skriver under på papirene som kausjonist eller medlånetaker. Skulle ting gå galt, kan du risikere å selge boligen din.

Gi et privat lån

Et privat lån kan også være en mulighet for deg som vil hjelpe barnet ditt ut på boligmarkedet. Da er det viktig å få lage en god avtale som klart skisserer opp nedbetalingsplanen, vilkårene og rentene. Private lån skal også føres opp i skattemeldingen. Du som låner ut pengene må føre den som en fordring, mens barnet fører det opp som gjeld. 

Gjør barnet ditt til en god sparer

Det kan være en veldig god idé å lære barna sine å bli gode sparere fra en tidlig alder. Sett opp en spareavtale i fond eller aksjer. Det trenger ikke å være de store beløpene hver måned, over tid blir også de små beløpene til større pengesummer. 

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Slik kan du gi økonomisk hjelp til barna