Sånn vil statsbudsjettet ramme unge

Er du student eller ung i Norge? Da burde du lese godt igjennom det nye statsbudsjettet regjeringen har lagt frem. De har nemlig lagt frem en rekke endringer som kan påvirke din hverdag, spesielt om du studerer i en studentby med høye leiepriser.

Færre studentboliger, flere studieplasser og endringer i BSU er noe av forslagene som regjeringen nå har lagt frem i statsbudsjettet for 2021. Dette vekker sterke reaksjoner hos mange, da de føler at studentene blir nedprioritert, og deres allerede stramme økonomi blir enda strammere. Men hva er det egentlig regjeringen har lagt frem, og hvilke konsekvenser har det for dagens studenter?

Færre studentboliger

Dagens tilbud om studentboliger er allerede lavere enn etterspørselen. Det er for få studentboliger i studentbyene i hele landet, noe som fører til at veldig mange studenter må bevege seg ut på det private leiemarkedet hvor prisene er høye. I flere år har studentene ropt høyt om behovet for flere studentboliger, da de mener at dagens pengestøtte fra Lånekassen ikke er tilstrekkelig med dagens leiepriser for å få økonomien til å gå rundt.

Høye leiepriser for studenter fører til at studentene må jobbe mer for å få det hele til å gå opp, og de har dermed mindre tid til det som i utgangspunktet skal være et fulltidsstudie. Norges Studentorganisasjon (NSO) uttrykker frustrasjon over at regjeringen nå setter studenter i en vanskelig situasjon. De viser til at regjeringen de siste årene har bygget over 2000 studentboliger i året. Begge regjeringspartiene Venstre og KrF lovte 3000 nye studentboliger i året i forrige valgkamp, noe som var et sentralt tema for partiene. Allikevel har det nye statsbudsjettet nå foreslått 1650 nye studentboliger – noe som er en stor nedgang fra både løfter og tidligere år.

5000 nye studieplasser

Grunnen til at regjeringen har foreslått et lavere antall studentboliger, er at de mener at søknadstallene har gått ned, og behovet for boliger derfor ikke er så stort lenger. Men til tross for dette, har regjeringen også foreslått at de skal investere i å åpne opp flere studieplasser ved universiteter og høyskoler.

Lederen av NSO, Andreas Trohjell, mener at regjeringens forslag ikke gir mening, og at det vil gå hardt utover studentene i de store studentbyene. Færre studentboliger og flere studenter vil føre til en hardere kamp om boligene, og flere kan derfor ende opp med å betale enda mer i husleie grunnet den store konkurransen. Flere eksperter og politikere påpeker også at studenter er de som har vært hardest rammet av pandemien vi befinner oss i, da mange med deltids- og sommerjobber mistet jobben sin, og er derfor enda mer avhengig av den pengestøtten de får i dag.

En konsekvens av en dårligere økonomi gjør det også vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet, mener fulltidsstudent Levi Try i DNB Ung. Han mener at når studenter ender opp med å bruke pengene sine på høye boligpriser, mister de muligheten til å spare opp penger som senere kan gå til å kjøpe seg bolig.

Endringer i BSU for unge boligeiere

Noen unge er allikevel så heldig at de allerede eier en bolig, men det nye statsbudsjettet kan også gå utover dem. I Norge har BSU vært en viktig del for unge under 33 år når de går i gang med å spare opp til bolig, da BSU gir gode renter og skattefradrag som i mange år har vært veldig attraktivt. Mange fortsetter å spare opp på BSU til tross for at de har kjøpt bolig. Dette er for å kunne kjøpe seg større boliger senere, og også på grunn av de gode fordelene BSU gir. Regjeringen foreslår dog i det nye statsbudsjettet at skattefradraget fjernes for de som allerede eier bolig.

Hvilke konsekvenser har dette for studenter?

For studenter kan disse nye forslagene ha store økonomiske konsekvenser. Statsbudsjettet har også foreslått en økning i Lånekassens pengestøtte, men mange mener økningen ikke er stor nok til å dekke høyere leiepriser og færre studentboliger.

Studietiden handler om mer enn bare å studere, og for mange studenter er det viktig å ha litt penger til overs til sosiale og hyggelige ting da studietiden er minneverdig og en periode de fleste vil tenke tilbake på som en hyggelig tid. Mulighetene for studenter med en litt trang økonomi kan derfor være å enten låne penger, eller skaffe seg en deltidsjobb. Litt mer penger til å få økonomien til å gå rundt (pluss litt til) vil øke trivselen for mange, og bidra til en bedre studietid. 

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Sånn vil statsbudsjettet ramme unge