Russiske gass-sanksjoner i Europa: Alt du trenger å vite

russiske gass sanksjoner i europa alt du trenger a vite_matchbanker

Som motstand mot krigen som føres av Russland mot Ukraina ses det nå over hele verden sanksjoner mot Russland. Dette tas ikke godt i mot av Russland, og nå betaler de tilbake med samme mynt. Dette medfører store påvirkninger i verdensøkonomien, men også folks privatøkonomi rammes. Prisene på strøm, olje og matforsyninger øker, og i tillegg påvirker krisen inflasjonen. Levekostnadene stiger generelt og prisene for opptagelse av lån påvirkes også i form av prisøkning. 

Det er velkjent at Russland er et land med stor makt og har ressurser som verden har bruk for. Som en av verdens største eksportører av gass sitter de på en gullgruve som de nå bruker mot Europa som svar på de omfattende sanksjonene verdenssamfunnet har ilagt Russland. Her får du alt du trenger å vite om Russlands gass-sanksjoner, og hvordan de påvirker både deg og økonomien verden over. 

Russland forsøker å tvinge Europa til å betale med rubler 

Russland krever nå at Europeiske selskap skal betale for gassforsyninger i rubler, noe som midlertidig reduserer risikoen for forsyningsavbrudd. Det kommer etter at Russlands president Vladimir Putin gjentatte ganger krevde at såkalte «uvennlige» land skal betale for gass i rubler, i stedet for i euro eller dollar. Tiltaket er rettet mot de som står bak de tunge sanksjonene for å isolere Russland økonomisk på grunn av deres angrep på Ukraina. 

Årsaken til dette er at verdien av rubelen falt drastisk som følge av den russiske invasjonen i Ukraina. Med dette betydelige fallet i valutaverdien vil russisk eksport bringe inn langt mindre penger til å subsidiere statlige tjenester og til å finansiere krigen. Ved å tvinge land til å betale i rubler vil det som konsekvens øke rubelverdien og bringe inn mer penger.

Bekymret for de okonomiske innvirkningene av krigen i Ukraina_matchbanker

Dyrere strøm 

En av hoved-konsekvensene ved Russlands gass-sanksjoner er at gassforsyningene stoppes, og dermed vil også strømprisene øke betraktelig. Dette vil merkes på privatøkonomien, og samtlige vil kanskje se seg nødt til å ta opp lån i en periode for å kunne finansiere levekostnadene.Økning i prisen på både strøm og andre varer setter sine spor på verdensøkonomien og vil dermed også påvirke inflasjonen. Blant annet vil man kunne merke det økonomisk ved nedbetaling av den aktuelle lånetypen man har, da lånekostnadene kan stige. 

Enhver endring i renter som du har på et lån skal det meldes fra om, slik at långiver er informert om en eventuell renteøkning. Dette er en forpliktelse mellom långiver og låntaker, og bør stå beskrevet i den signerte avtalen mellom partene.  

Hvilke konsekvenser får det for privatøkonomien? 

Krigshandlingene påvirker ikke bare norsk økonomi. En kartlegging av Næringslivets Hovedorganisasjon viser at krigen i Ukraina påvirker norsk næringsliv gjennom blant annet:

  • Mindre handel mellom berørte land og resten av verden

  • Redusert tilgang til mat og råvarer

  • Høyere energipriser

  • Finansmarkedene påvirkes

I tillegg til å ha stor innvirkning på næringslivet, påvirkes også privatøkonomien i stor grad. Konsekvensene på økonomien merkes i hverdagen fordi den globale forsyningskjeden påvirkes. Russland og Ukraina er store eksportører av råvarer til produksjon av komponenter i veldig mye elektronikk, i tillegg til diverse kornprodukter og landbruksprodukter slik som hvete, mais, soyabønner, kunstgjødsel/fosfat, alt dette før vi kommer til naturressursene Russland har å by på og leverer (eller nå snarere leverte) en stor del av til verden. Med andre ord blir alt generelt dyrere og derfor er det viktig å sørge for å spare penger der man kan og få kontroll på økonomien slik at ens privatøkonomi lettere kan håndtere en slik økonomisk ustabilitet. 

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Russiske gass-sanksjoner i Europa: Alt du trenger å vite