Russisk gassnekt sender strømprisene til nye høyder

russisk-gassnekt sender stromprisene til nye hoyder_matchbanker

I lys av Russlands krigføring mot Ukraina har en rekke sanksjoner blitt innført mot Russland. Dette som motstand til invasjonen av Ukraina som begynte i februar 2022. Krigen i Ukraina har hatt en rekke innvirkninger på verden, blant annet har prisene på mat og drivstoff økt, noe som har undergravet matsikkerheten i utviklingsland som allerede var svekket som følge av pandemien og klimakrisen. Også i-landene påvirkes økonomisk. 

En annen konsekvens ved invasjonen er at inflasjonen øker, og at rentene kan stå i fare for å stige. Dermed kan det bli dyrere å låne penger til ulike lån. Det at verden innfører sanksjoner mot Russland imøtekommes med sterk motstand fra Russland, og nå står vi i fare for at Russland stenger gassforsyningen til Tyskland, som vil medføre store konsekvenser for energiforsyningen og strømprisene. Les videre for å finne ut av hvordan dette vil påvirke deg, og hvordan du kan forberede deg på en eventuell økning i strømprisene. 

Gassforsyninger stoppet i andre land: Blir tidenes dyreste sommer

Vi står ovenfor en reell fare for at vi kan gå en usedvanlig dyr strømsommer i møte. Russland har allerede stoppet gassforsyningen til både Bulgaria og Polen etter at disse landene nektet å imøtekomme en betalingsordning Russland ville ha. Dermed står også Tyskland i fare for å bli påvirket, noe som vil medføre en krise i strømforsyningen og dermed vil prisen på strømmen øke. Dette påvirkes av krigen:

  • Russland og Ukraina er store råvareprodusenter, og krigføringen har medført økning i globale priser for olje og naturgass
  • Matkostnadene har økt 
  • Prisen på hvete, som eksporteres i store mengder av fra Ukraina og Russland, har økt. Mye fordi krigen gjør at ukrainas bønder nå mister en sesongs avling, og Russland er tilbakeholdne med salg mot det de mener er uvennlige land.

Hvordan påvirker en eventuell gassnekt deg?

Dersom en gassnekt til Tyskland trer i kraft, vil dette ha konsekvenser i form av høyere gass- og strømpriser. Importen fra Russland er den nest største hva råolje og naturgass angår, som er avgjørende for blant annet elektrisitet, oppvarming og drivstoff. EU henter nesten halvparten av sin gass fra Russland, og derfor vil vi fremover merke enda mer til konsekvensene av krigen dersom en gassnekt til Tyskland innføres. I tillegg til dyrere drivstoffpriser, vil vi oppleve skyhøye strømpriser til sommeren og disse står i fare for å vedvare helt frem til neste år. Ringvirkningene av dette blir at ens privatøkonomi blir påvirket, og det kan i enda høyere grad bli nødvendig å innføre tiltak for å sikre seg økonomisk trygghet. 

Prisøkning i nedbetaling på lån 

Russlands krigføring mot Ukraina har ført til en økning i levekostnadene og som konsekvens har inflasjonen økt. Som følge av stridens påfølgende konsekvenser på priser og økte levekostnader, står vi i fare for å oppleve enda mer økning i omkostninger, spesielt hvis kostnadene for energi og mat presses opp av synkende forsyninger som følge av konflikten. Dersom dette skjer, kan det bli nødvendig at sentralbanken i Europa øker renten, slik at det å ta opp lån hos alle lånetilbydere blir dyrere.

press pa privatokonomien og budsjett til husholdningen_matchbanker

Årsaken til dette er at hvis det å ta opp lån blir dyrere, da vil man bruke mindre penger og et resultat av dette igjen er at vi over tid kjøper færre ting. På denne måten vil det kunne påvirke prisene til å slutte å stige like raskt. Med andre ord vil en økning i tilbakebetalingen på lån legge press på privatøkonomien og budsjett til husholdningen som allerede presses av levekostnadene.

Lønner seg å spare 

Krigen har ført til at vi alle står ovenfor en tid som er særlig belastende for økonomien og derfor er det nødvendig å begynne allerede nå å forberede seg på tiden som kommer. Dette for å sørge for at man har en økonomi som vil tåle å bli noe belastet. Det første steget er å kartlegge innkomst og utgifter gjennom et budsjett. Dernest må man se på hvor man kan kutte ned, og hvilke tiltak som kan innføres for å senke utgiftene.

Her kommer noen tiltak som kan være fornuftige

  1. Kartlegg matbudsjettet og se hvor det kan kuttes ned: Se etter gode tilbud og foreta planlagte ukeshandler. 

  2. Planlegg måltider og ha med hjemmelaget lunsj eller kaffe. 

  3. Se om det er noen medlemskap du ikke lenger har bruk for. 

  4. Foreta strømbesparende tiltak: Ta kortere dusjer og husk å slukke lyset. 

  5. Kjør kollektivt eller velg sykkelen når det lar seg gjøre. 

For å kunne følge et budsjett er det viktig at det er realistisk og nøye kartlagt. Finn fram alle faste utgifter, regninger og kvitteringer, og før det inn. I dag finnes det også ulike apper for smarttelefoner som gjør det lettere å kunne følge med på budsjettet i det daglige. På denne måten kan du lettere følge budsjettet og foreta daglige valg som er gunstige for økonomien. 
Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Russisk gassnekt sender strømprisene til nye høyder