Hva er inflasjon og kjøpekraft?

Hva-er-inflasjon

Inflasjon omhandler det faktum at prisnivået på varer og tjenester stiger over tid og bidrar til en vekstkurve som gjør at penger med tiden faller i verdi. Vi kjenner oss vel alle i det å tenke tilbake noen år og huske at enkelte varer var billigere den gang da, enn det de er nå. Det er flere faktorer som påvirker inflasjonen. Blant annet det at samfunnsøkonomien stiger og at vi dermed har flere penger å benytte oss av, noe som bidrar til en økning i kjøpekraften. Ivrig forbruk og betydelig kjøp av varer og tjenester, fører til at prisene heves på grunn av økt etterspørsel. Forbrukerkvalitet og god standard i privatøkonomi medfører også at vi i dag er mer villige til å betale mer hvis vi ønsker kvalitet og god service. På denne måten kan virksomheter øke priser og forbedre tjenester og samtidig beholde kunder. Flere årsaker som kan knyttes til inflasjonen, er at pengemengden øker, mens produksjonen av varer og tjenester forholder seg stabil. På denne måten sitter vi igjen med redusert tilgang til varer, men økt tilgang til penger. Flere faktorer som kan tilknyttes inflasjonen er: 

  • Økt inntekt og bedre økonomi som følge av lave rentenivåer 
  • Bankers villighet til å låne ut penger i form av forskjellige typer av lån

Enkelt forklart er kjøpekraft de antall varer eller tjenester som kan kjøpes for penger. Alt vi investerer eller bruker våre penger i, er det som defineres som kjøpekraft. Får vi en nedgang i kjøpekraften, benevnes dette som en inflasjon.  

Inflasjonens påvirkning på kjøpekraften 

Inflasjon og kjøpekraft henger tett sammen. Øker priser, får vi en nedgang i vår private kjøpekraft. Hvis inflasjonen i verdensøkonomien øker samtidig som forbrukernes inntekter holder seg stabile, vil kjøpekraften synke. Omvendt vil en økning i inntekter øke kjøpekraften. Kjøpekraften påvirkes på flere måter ved en økonomisk inflasjon. Blant annet har inflasjonen påvirket økonomien, i den forstand at levekostnadene har økt. Øker ikke inntekten i takt med inflasjonen, vil man oppleve en nedgang i kjøpekraften og i sin egen privatøkonomi. 

Andre konsekvenser som kan komme som en følge av inflasjonen er at vår privatøkonomi påvirkes. Daglige utgifter økes, samtidig som våre sparinger, investeringer, pensjoner og behov for å ta opp forbrukslån økes i større grad enn tidligere. 

Inflasjonens innvirkning på lån 

Ved stigende inflasjon, minsker kjøpekraften og dermed muligheten til å spare opp. Dette kan resultere i at flere velger å ta opp lån for å finansiere dagligdagen. Dette resulterer i nye kunder for långivere og gir utlånere mer interesse og økt konkurranse på å tilby gunstige lån. Øker i tillegg inntekten i takt med inflasjonen, og låntaker skyldte penger før inflasjonen, kan inflasjonen komme låntakeren til gode. Dette fordi summen av gjeld er den samme som før, mens inntekten har økt. Noe som kan føre til lavere renter hvis gjelden nedbetales tidlig. 

Inflasjonen får verdien av en valuta til å synke over tid og betyr at penger i dag er verdt mer enn penger i fremtiden. Dette resulterer derfor i at låntakere over tid tilbakebetaler lån med penger som er mindre verdt enn da de opprinnelig ble utlånt, noe som gjør at det lønner seg å investere i et smart lån i dag. 

I nedenstående tabell er et eksempel på inflasjonens betydning for utlånere og kan være viktig å merke seg når man skal vurdere lån, slik at man velger et billig og økonomisk lån. Tabellen viser at renten øker i takt med inflasjonen og bidrar til økt fortjeneste for utlåner. 

Pris på bil i 2020 Rente på bil i 2020 per årPris på bil i 2021Rente på bil i 2021 per årØkning i inflasjon fra 2020-2021
200 000 kr1,5 % = 3 000 kr220 000 kr1,5 % = 3300 kr 10 %   
Rentene påvirkes av at varer og tjenester stiger i prisverdi. Ved voksende økonomi kan banker øke rentene for å bremse inflasjonstakten. En økning i rentene kan hjelpe långivere med økt rentefortjeneste og derfor er det viktig å kartlegge de ulike lånene og velge et billig lån for å unngå høye rentekostnader. 

author
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Hva er inflasjon og kjøpekraft?