Barometeret indikerer lite håp i nær fremtid

Barometeret indikerer lite hap i nær fremtid_matchbanker

Det finnes et slags barometer som måler hvor stor tro norske husholdninger har på sin egen privatøkonomi, som indikerer om vi tenker om vi kommer til å få bedre eller dårligere råd. Indeksen har vært svært positiv i mange år. Men, etter to år med pandemi, og en krig i Ukraina som har ført til økte priser på strøm, drivstoff og matvarer, er denne indeksen dårligere enn den har vært på mange år. I tillegg kan vi forvente renteøkninger, noe som fører til stor usikkerhet blant norske husholdninger. 

Høy økning i KPI

Vi er vant til å ha det godt, og vi er vant til å ha råd til det vi trenger. Denne goden har for mange nå forsvunnet, og i stedet blitt erstattet med bekymringer rundt egen økonomi. Den sterke prisøkningen fortsetter i 2022, og økningen i prisene på drivstoff og på strøm er den største bidragsyteren. 

Konsumprisindeksen (KPI) beskriver utviklingen i konsumpriser for varer og tjenester som kjøpes av husholdninger, sammenlignet med et basisår. De varer og tjenester som utgjør det meste av husholdningsbudsjettet tillegges størst vekt.

Månedsinflasjonen er på sitt høyeste siden desember 1988, og KPI`en steg hele 5,3 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Summen av dette medfører svært stor usikkerhet rundt privatøkonomien i norske husholdninger. 

Hvordan møte økonomikrisen best mulig

Forbrukernes forventninger til egen økonomi er dårlig, men likevel en realitet. For det er best å være realistisk, og gjøre det beste ut av situasjonen. Det kan være lurt å skaffe seg full oversikt over egen økonomi, og det får du ved å sette opp et budsjett. Et budsjett vil gi deg oversikt og forutsigbarhet, det vil gi deg muligheter til å kunne spare, og det vil gi deg muligheter til å kutte utgifter der du kan.

endre på innkjøpsvanene_matchbanker
Det kan ofte være en del penger å spare på matbudsjettet ved å endre på innkjøpsvanene. 

Du kan også spare penger på å samle dyre smålån og kredittkortgjeld. Det å ha mange smålån er som regel veldig dyrt. Det er uoversiktlig og lite gunstig. Ved å refinansiere kan du få bedre lånevilkår, og dermed spare penger. Har du mulighet til å refinansiere, slik at du kan bake inn lånene i boliglånet, vil dette ofte være et gode alternativet da renten på et boliglån som regel er relativ lav. Mange har dessverre ikke muligheten til å gjøre dette, og må derfor refinansiere på andre måter. Uansett, så er dette en fin anledning til å få kontroll over økonomien.

En realitet vi må forholde oss til

Dagens økonomi er dessverre en realitet vi må forholde oss til en stund fremover. Da regjeringen la frem sitt reviderte nasjonalbudjett, viste det ingen tegn til at drivstoffprisene skulle gå ned. Snarere tvert i mot. 

Nasjonalbudsjettet viser blant annet at:

  • De skyhøye diesel- og bensinprisene består
  • Strømstøtten er utvidet til å gjelde ut mars 2023

I tillegg vil prisene på matvarer fortsette å øke, samtidig som det er varslet en renteøkning. Det er med andre ord bare å innstille seg på dyrere tider.

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Barometeret indikerer lite håp i nær fremtid