Alt du trenger å vite om PSD2

Cyber security

Internasjonal handel over Europa sine grenser har de siste årene økt som følge av den globale digitaliseringen og økte muligheter for internasjonale betalingsløsninger innad i EU/ EØS. I tabellen nedenfor, gjort etter en kartlegging fra Ecommerce News, kan man se den gradvise økningen i netthandel gjort av virksomheter og privatpersoner på tvers av Europa. 

ÅrÅrlig forbruk i millioner euro Prosentvis økning fra år til år 
2015373
201641410,99%
201749218,84%
201855713,21%
201963614,18%
202071712,74%
Total forbruksøkning og total prosentøkning34492,23%

Med bakgrunn i den økende tendensen i elektroniske handler i Europa, har det derfor vært nødvendig å iverksette et felles europeisk direktiv som regulerer og lovsetter elektroniske betalingstjenester innad i Europa, det såkalte PSD2. PSD2 står for Payment Services Directive, og nr.2 indikerer at dette er den reviderte forskriften. Formålet med direktivet er å gjøre elektroniske betalinger sikrere og enklere innad Europa, og tilby innovative høyteknologiske tjenester som gjør det enklere for både virksomheter og forbrukere å handle innenfor EU/ EØS. PSD har eksistert siden 2007, men har senere blitt revidert, og den nye revisjonen (PSD2) trådte i kraft 14. september 2019, med mål om å skape og tilrettelegge for ett rammeverk for betalingstjenester i Europa. 

Hvordan fungerer PSD2 i praksis? 

PSD2 er utformet i den forstand at det fastsetter et lovverk som pålegger alle som tilbyr betalingstjenester innenfor EU/EØS å forbedre kundeautentiseringsprosesser slik at sikre betalinger kan foretas. PSD2 sikrer altså felles standarder for betalinger med et krav om sterk kundeautentisering, slik at man får tilgang til forbrukeres betalingsinformasjon, men som ikke er direkte eid av tjenesteleverandøren, slik at svindel unngås og sikkerhet økes. Bedrifter innenfor EU/EØS forpliktes altså til å etterfølge kravene til PSD2 for å kunne fortsette å drive virksomheter. Samtidig økes muligheten for å benytte API (Application Programming Interfaces) på tvers av det globale digitale marked, for å gjøre betalinger mer åpne og brukervennlige. 

PSD2s betydning for privatpersoner 

For forbrukere er den viktigste fordelen med PSD2 at du som forbruker kan være sikker på at dine personopplysninger blir ivaretatt. Dette fordi kundeautentisering etter PSD2s lovgivning krever at flere sikkerhetsfaktorer skal imøtekommes for å kunne få lov til å oppgi sensitiv økonomisk informasjon til tredjeparter. Med kunden i sentrum, må virksomheter imøtekomme minst to av tre av de nedenstående kravene for å kunne innhente betalingsinformasjon fra kunden. Finans Norge beskriver de følgende faktorene: 

  1. Noe du har: Altså skal du kunne benytte deg av enten kort, mobil, data eller annet verktøy for identifisering
  2. Noe du vet: Kunden skal benytte et passord eller annen kode
  3. Noe du er: Et spesifikt identifiserbart trekk ved deg, f.eks. fingeravtrykk

For deg som kunde betyr dette:

I praksis betyr det for deg at du skal være trygg på informasjonen som gis om deg. For å gi et eksempel, skal du for eksempel starte opp et eget firma, da kan du på en enkel måte finne ut av om de virksomhetene du ønsker å inngå et samarbeid med, eller kjøpe varer av, er legitimerte og følger PSD2 sine lovreguleringer for ivaretakelse av kundesikkerhet. 

Hva er Application Programming Interfaces (API)? 

Application Programming Interfaces, forkortet API en forretningsmodell som benyttes i dagens digitale økonomi. Kort forklart er det et sikkerhetsprogram for å kontrollere virksomheters digitale betalingstjenester og forbedre økonomien på tvers av land ved at forskjellige systemer får kommunikasjonsmuligheter med hverandre. PSD2 har fremskyndet denne veksten, og er kun tilgjengelig for virksomheter som har fått tilgang til å benytte seg av API. API reguleres av regler og konvensjoner, og gir mulighet for å sikre både enklere og mer versatile betalingsløsninger for forbrukere. Andre fordeler: 

  • Sikrere betalinger  
  • Kundevennlighet med mulighet for tilbakemeldinger 
  • Utjevner konkurranse fordi API-økonomien gjør det enklere med samarbeid for alle bedrifter 
author
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Alt du trenger å vite om PSD2