5 Måter å Komme Seg ut av Gjeld På

5 Måter å Komme Seg ut av Gjeld På

Hvis du har betalingsproblemer kan du bli tvunget til å ta opp ny dyr gjeld gjennom ulike typer av lån for å betale ned eksisterende gjeld. Hvis man tar på seg flere lån som man ikke kan nedbetale, kan det føre til at man havner i en ond sirkel som kan være vanskelig å komme ut av. Å ha flere lån kan øke gjeld-til-inntektsforholdet ditt, noe som kan gjøre det vanskeligere å kvalifisere seg for et boliglån eller et annet lån, men også gjøre at du kan havne i en enda mer alvorlig gjeldskrise. 

Heldigvis er det noen enkle, men smarte grep du kan ta for å komme deg ut av en eventuell gjeldskrise. Følgende fem tiltak kan hjelpe deg på vei ut av problemet og hjelpe deg til å bli gjeldfri på en enkel og overskuelig måte, samt unngå personlig konkurs.  

Hva er personlig konkurs?
Personlig konkurs er en rettslig prosedyre som settes i gang når en person ikke er i stand til å betale tilbake utestående gjeld. Konkurs bør forfølges som en siste utvei når alle andre forsøk på å løse økonomiske problemer mislykkes. Blir man erklært personlig konkurs får man et nødvendig økonomisk tilskudd til å klare seg, mens det resterende av en persons økonomi går til å nedbetale gjeld.  

1. Unngå å ta opp ny gjeld

Hvis du sitter i en gjeldskrise er det viktig å redusere de handlingene som gir deg mere gjeld. Den onde gjeldssirkelen vil nemlig aldri ta slutt hvis du fortsetter å ta på deg mer og mer gjeld som privatøkonomien ikke kan håndtere. Du må derfor fokusere på å redusere gjelden du allerede har, og se til at den reduseres så godt som mulig og innenfor mulige rammer. Her er det viktig å kartlegge følgende faktorer: 

  • Hvor mange penger kan du avsette til nedbetaling av lån hver måned 
  • Hvor kan du kutte ned på forbruket 
  • Hvilken motivasjonsfaktor ligger til grunn for å komme seg ut av gjeldskrisen

2. Få oversikt over utgiftene dine

Et viktig skritt for å komme seg raskt ut av den eksisterende gjelden er å finne ut av hvor pengene dine går. Det kan være vanskelig å bestemme seg for hvor man skal kutte i budsjettet uten å ha full oversikt over hva man betaler for og hvordan man bruker pengene sine. Mange vil bli overrasket over hva de bruker pengene sine på, og hvor stort forbruket faktisk er. Ved å få oversikt over aktuelle utgifter, blir det gjerne lettere å få oversikt over økonomien og gjøre noen økonomiske tiltak derfra. 

3. Lag et budsjett

Når du har kartlagt aktuelle utgifter, bør du deretter lage et budsjett der du kartlegger alle dine inntekter og utgifter. Det vil gi en klar oversikt over hva pengene dine går til, men også hva man har igjen når alle utgiftene er betalt. Et budsjett kan også brukes som et verktøy for å styre forbruket og vil være et hjelpemiddel til å unngå overforbruk. I tillegg kan det også gi en pekepinn på hva du eventuelt kan kutte ned på eller helt fjerne fra forbruket. Disse pengene kan istedenfor brukes til å redusere gjelden.  

Lag et budsjett

4. Få en oversikt over hvem du skylder penger 

Det å få oversikt over all gjeld du har er svært viktig for å kunne se utfordringene du står overfor. Det er derfor viktig at du kjenner betingelsene for de lån (ett eller flere) du har hos dine kreditorer. Hvis du har vanskeligheter med gjeld og å få oversikt over privatøkonomien, er det hjelp å få via rådgivningstjenester hos NAV. Når du har dannet deg denne oversikten gir det deg bedre mulighet til å handle ut fra det og finne frem til en realistisk nedbetalingsplan. 

5. Nedbetal den dyreste gjelden først 

En av de smarteste strategiene for å komme seg ut av gjeld på er å sette opp en nedbetalingsplan hvor du nedbetaler den dyreste gjelden først. Velg den gjelden som belaster deg mest med tanke på renter, og sett disse betalingene inn i det månedlige budsjettet. Deretter går du til den neste dyreste gjelden på listen. Bruker du denne metoden mens du betaler ned på gjelden din vil du sitte igjen med den minst kostbare gjelden til sist. Ved å prioritere å redusere den dyreste gjelden først, som typisk vil være lånet med høyest rente, kan du unngå at gjelden blir større nødvendig. 

Du kan også sjekke med dine lånutbydere om det er mulighet for utsettelse av betaling på ett eller flere av dine lån. Man må undersøke alle alternativer for å avhjelpe sin økonomiske situasjon, og benytte seg av relevante muligheter som vil gjøre det lettere å bli gjeldfri. Hvis du har flere smålån, kan det være aktuelt med refinansiering av lån, da det kan gi bedre lånevilkår og lavere nedbetalingsutgifter. 

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > 5 Måter å Komme Seg ut av Gjeld På