Ukedager vs. Helg: Når Tar Folk Større Lån?

En analyse av lånebeløp fordelt på ukedager fra 1. april til 30. april 2024 viser tydelige trender i hvordan og når folk velger å ta opp lån. Matchbanker har undersøkt låneaktiviteten gjennom hele uken for å identifisere når folk faktisk bruker mest penger.

Lånebeløp per ukedag

Dataene viser en variabel trend i lånebeløp gjennom uken. Det høyeste gjennomsnittlige lånebeløpet er registrert på torsdager, med 174.171 NOK, etterfulgt av lørdager med 174.820 NOK. Mandager og fredager ser man de laveste lånebeløpene med henholdsvis 154.294 NOK og 149.288 NOK. Denne variasjonen kan reflektere lønningsdager og forberedelser til helgen.

På mandager ser vi et lavt lånebeløp, noe som kan indikere at folk er forsiktige med utgifter etter helgens aktiviteter. Tirsdager og onsdager viser en gradvis økning, med gjennomsnittlige beløp på henholdsvis 157.899 NOK og 162.472 NOK. Denne økningen kan være et resultat av at folk planlegger sine økonomiske aktiviteter tidlig i uken.

Torsdager representerer en topp med 174.171 NOK, som kan være knyttet til forberedelser til helgen, hvor folk kan trenge litt ekstra midler for planlagte aktiviteter. Fredager viser en uventet nedgang til 149.288 NOK, muligens fordi mange mottar lønnen sin og dermed ikke trenger å låne like mye.  

Lånebeløp per ukedag
Lånebeløp per ukedag

Lånebeløp etter Alder

Når vi ser på aldersgrupper, viser dataene at personer i aldersgruppen 60-69 år tar opp de høyeste lånene, med et gjennomsnitt på 178.630 NOK. Dette kan skyldes en kombinasjon av økonomisk stabilitet og behov for finansiering av store utgifter som helseutgifter eller boligforbedringer.

Gjennomsnittlig lånebeløp er relativt likt på tvers av alle aldersgrupper. For eksempel, aldersgruppen 30-39 år har et gjennomsnittlig lånebeløp på 172.180 NOK, mens de i alderen 40-49 år låner i gjennomsnitt 166.377 NOK. Aldersgruppen 50-59 år har et gjennomsnitt på 167.241 NOK, som er nært likt de andre gruppene.

Yngre låntakere, 18-29 år, har et lavere gjennomsnitt på 128.141 NOK. Dette kan skyldes lavere inntekt og større økonomisk usikkerhet i begynnelsen av karrieren.

Lånebeløp etter Alder
Lånebeløp etter Alder

Lånebeløp etter eiendomseierskap

Lånebeløpene varierer også med eierskap av eiendom. Personer som eier eiendom har et høyere gjennomsnittlig lånebeløp på 175.906 NOK, sammenlignet med de som ikke eier eiendom, som har et gjennomsnitt på 152.122 NOK. Eiendomseiere har ofte mer økonomisk stabilitet og sikkerhet, noe som gjør dem til bedre kandidater for større lån. De kan også ha større økonomiske forpliktelser som vedlikehold og oppgraderinger av eiendom.

På den annen side, de som ikke eier eiendom, tar opp mindre lån. Med et gjennomsnitt på 152.122 NOK, kan dette indikere en mer forsiktig økonomisk adferd, muligens grunnet mindre økonomisk sikkerhet og lavere inntekter. Eiendomseierskap gir ofte muligheter for refinansiering og større økonomisk fleksibilitet, som ikke-eiere ikke nødvendigvis har tilgang til.

Lånebeløp etter eiendomseierskap
Lånebeløp etter eiendomseierskap

Lånebeløp etter ansettelsesstatus

Når det gjelder ansettelsesstatus, viser dataene at fast ansatte og selvstendig næringsdrivende tar opp de største lånene, med henholdsvis 181.164 NOK og 179.250 NOK i gjennomsnitt.

Fast ansatte har ofte stabil inntekt og sikkerhet i jobben, noe som gjør dem til gode kandidater for lån. Selvstendig næringsdrivende kan ha større inntektspotensial, men også større økonomisk risiko, som kan forklare de høye lånebeløpene.

Pensjonister har et gjennomsnittlig lånebeløp på 126.908 NOK, som reflekterer en stabil, men ofte begrenset inntekt. Midlertidig ansatte og vikarer tar opp gjennomsnittlig 112.688 NOK, mens studenter, som ofte har lav eller ingen inntekt, tar opp 108.538 NOK. 

Lånebeløp etter ansettelsesstatus
Lånebeløp etter ansettelsesstatus

Konklusjon

Dataene fra Matchbanker viser klare trender i låneaktivitet gjennom ukedagene, med de høyeste lånebeløpene på torsdager og lørdager. Aldersgruppen 30-39 år tar opp de største lånene, noe som indikerer en økonomisk aktiv fase i livet. Eiendomseiere tar opp større lån enn de uten eiendom, og fast ansatte og selvstendig næringsdrivende topper listen over lånebeløp etter ansettelsesstatus.

Disse innsiktene viser at økonomisk stabilitet og sikkerhet spiller en nøkkelrolle i lånebeslutninger. Vi ser også en klar tendens til at folk foretrekker å ta opp større lån i forbindelse med lønningsdager og helgeaktiviteter.

Andreas Linde, Finansekspert og CEO i Matchbanker

Samlet sett gir denne analysen verdifulle innsikter i låneadferd og kan hjelpe finansinstitusjoner til å bedre forstå kundens behov og tilpasse sine tjenester deretter.

Andreas Linde
Skrevet av
Lånekspert, Andreas Linde, har jobbet i finansbransjen siden 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, renter og alt finansrelatert.
Matchbanker > Ukedager vs. Helg: Når Tar Folk Større Lån?